Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

7. 10. 2007

Historie sboru dobrovolných hasičů v Mezné

 V dávných dobách lidé často prohrávali boj s tímto nelítostným živlem, zejména nemohli zabránit rychle se šířícímu ohni na dřevěných staveních. V naší obci byl sbor dobrovolných hasičů, který by byl pak k tomuto účelu vycvičen a vybaven hasicími přístroji, postrádán. Zvláště pak v roce 1921, kdy padly ohni za oběť hospodářské budov čp. 7, 8, 9, 44. Od tohoto požáru sice každý nutnost sboru uznával, ale k založení sboru došlo až 11. listopadu 1928. V roce 1932 začala stavba požární zbrojnice na návsi, v podkroví byla zbudována spolková hasičská místnost.
Dne 6. listopadu 1932 se uzavřela smlouva o dodání čtyřkolové motorové stříkačky. Dne 9. dubna 1933 byli zvoleni tito funkcionáři: starosta hasičů Fr. Hanousek, velitel Jaroslav Kníže, podvelitel a jednatel Jaroslav Pikhart, pokladník Josef Hejda. Hasičský sbor měl v roce  1933 devatenáct členů. Slavnostní předání stříkačky a hasičské zbrojnice se konalo 17. září 1933. V roce 1952 vstoupily do sboru ženy. Hasiči začali 8. prosince 1952 dobrovolnicky stavět čekárnu u autobusu.
Od roku 1968 se také v osadě Vratišov přihlásili za členy nového požárního sboru dobrovolníci. Družstvo ve Vratišově podléhalo místní jednotce požárního sboru v Mezné.
15. ledna 1969 byl  nový starosta sboru Josef Máca. Slavnostně předal 9. 12. 1969 nový požární přístroj, který byl dodán v srpnu tohoto roku.
V roce 1985 se v Mezné konala okrsková soutěž patnácti hasičských družstev. Požární mužstvo se umístilo na čtvrtém místě a družstvo z Vratišova na osmém místě.
Roku 1991 byl zvolen starostou sboru Josef Kušta.
Dne 7. června 2003 proběhla na oslavu výročí založení hasičského sboru v Mezné okrsková soutěž hasičských družstev, na kterém byla předvedena i historická stříkačka z roku 1933, kterou dříve vlastnila obec Mezná. Z Mezné soutěžila dvě družstva mužů a obsadila 4. a 8. místo, jedno družstvo žen (2. místo) a jedno družstvo žáků (3. místo).
V roce 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce čp. 10 (Balounovny), kde byla zřízena nová hasičská zbrojnice.


  Zakládající členové sboru dobrovolných hasičů v Mezné

Obrazek


Nahoře: V. Vacek čp. 21, učitel Cikrhart, J. Hejda čp.41, ?, J. Přesička čp. 22,
V. Hejda čp. 41, J. Hejda čp. 41, J. Marek čp. 30, V. Matějů čp.1
Uprostřed: J. Kníže čp. 12, F. Přeslička čp. 19, ?, J. Přibyl čp. 49, Bulant čp.7,
J. Kníže čp. 24, J. Přech
Dole: J. Semorád čp. 17, ?, F. Přeslička čp. 38, Matějů čp. 33, Semorád čp. 5Obrazek